Akimirka

Paukščio sklendimas danguje
Tarp debesų dūmelių.
Boružė krebžda delne
Išsiruošus į didelį kelią.

Ant knygos lapo drugys
Nustebęs spokso į raidę.
Kas ten žino, gal jis
Plazdėdamas kažką skaito.

Kažkur suklinka vaikai –
Šukių verčiau neliesti.
Vasara groja žiogais.
Kaitri
Lietuviška
Siesta.
klajūnė