Belaukiant

Esi šykštuolis.
Žodį sutaupei –
Užrakinai savy,
Kai laukia mano kūnas.
Guvi barškuolė
Apvadais slidžiais
Apstulbusioj nakty
Atranda jo nuogumą.

Esi žudikas
Savo savasties
Ir mano manasties
Suluošintos kūrėjas.
Ne Tavo žodžiais
Sulyta išties
Laukimo paryčiais,
Kai glitumu apliejo.

Nebūk šykštuolis –
Savo atiduok,
Išleisk kaltai,
Kad siurbtų mano godos.
Jau nenutilęs
Žodį išmeluok –
Ar nematai? –
Jo laukdama pajuodau.
Nuodai