plaukai banguot ir plaukt...

...plaukai banguot
      ir plaukt į taktą
              vėjui
                    trumpam aprims
                            ir vėl bus
                                  veliamì
kai kamerinę
      rankų erdvę
              ribosime pušies
                    kamienu
                            savimì - - -

sykiu
      akimirkos sustos –
              ne pirmą kartą
                    pakrantė glaus –
visàd
      tikrumojè
                    mes išsimaudom

ne vieno potėpio
      svaigaus
                  žaisme - - -

kada glėbiais
      spalvas – šešėlius
                  gaudom...
st_a_s