Paraštės - 3

Lengvumas – vidinė laisvė
Laisvė būti sąžiningam

Tai šviesa, traukianti aplinkiniusIrna Labokė