Priklausomybė

Ankstyvas rytas –
Tai šviesos pradžia,
Kurios nebūtų
Be pirmųjų saulės spindulių.

Dangus atgyja, žmonės,
Medžiai, o tamsa –
Tik pasitraukia trumpam laikui – 
Iki sutemų.

Dangus krauju pasrūva.
Naktis prasideda nuo vakaro žaros,
Juk tai riba
Tarp šviesos ir tarp tamsos.

Tik tu pažvelk!
Mėnulis vienišas jau šviečia danguje,
Pamilo naktį jis,
Pamilo tamsą ir žvaigždes...

Taip jau surėdyta:
Priklausomybė tarp tamsos
Ir tarp šviesos.
Nakties – dienos,
Ryto aušros ir vakaro žaros...
Vakarė