mįslė

po savim pamina lapus
vanojasi tik šluotomis
naktį apverčia

kas?
Cieksas Žalbungis