Kų daryt?

Kų datyt, kų daryt?
Kaip tas minias sustabdyt
bėgunčias per sienų?
  Broliai, seserys sustokit!
  Da palaukit nars dienų,-
  greit žemes mes išparduosma,
  gal pa eurų ir jum duosma.
Būkit gi patriotais-
ne ven duonu žmones sotūs!
Kal gi Letuva jum nuvylą?
Pažiūrėkit- rūmai, pilys kyla.
Švyti holai,restaranai,
auksu žėri pardatuves...
Pasidžiaukit gi letuviai
kaip gražėja Letuva,
užguita ir alkana.
herbera