gyvenimas gražus

Gyvenimas gražus – nejaugi tai neaišku?
Tik reik išmokt pro ašaras šypsot.
Gyvenimą skaityt kaip gero draugo laišką
Ir viską jam – kaip draugui – atiduot...
Sibilė