Kunigas / Desantininkas

Nebuvo jis keistas,

Gal tik žalias šalmas netiko prie sutanos.

Širdyje jis buvo geras,

Beveik kaip Inocentas III

Ir tik akies krašteliu žvelgdavo į kairę.

Mylėjo jį visi,

Vaikams jis duodavo pažaist su AK-47

Ir baigdavo mišias jis


"...Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios dvasios - šekit jums granatą."
Neutronic_star