Tuštybių turgus

Tuštybių turguj
Vietos rast negaliu,
Blaškausi ir skauda.
Trypiamos sielos dejuoja dejuoja...

Tuštybių turguj
Šypsos nelaimingi veidai.
Nežino, ko ieško.

Kasdienybėj pasimetę eiliniai,
Išdavę save.
Fatima