Gyventojai

Anksčiau mano bute Džiaugsmas ir Meilė
tarpusavyje darniai gyveno.
Tai vyras ir žmona.
Buvo ir Santaika – Meilės mama.
Dabar gi čia apsigyveno Prisiminimų šeima.
Tai žmona Svajonė ir vyras Ilgesys.
Čia pat ir jų dukros plevena:
naktibalda Nemiga ir įkyrioji Neviltis.
Ši šeima į mano butą atėjo prieš mano valią.
Aš nenorėjau nešti tokią dalią,
bet visi esam Kūrėjo paslaptingoj galioj.
Visos mūsų svajonės ir troškimai dažnai gi
sudūžta lyg uolon banga... Kiekvienam
savas likimas ir neaiški jo pabaiga...
herbera