Ištikimybė

Nebūna
beskausmės
šviesos

kai vėluoja
naktis

tavo lūpos
vėluoja

kartu
su rudens
intonacijomis

atsigręžk
kai pasieksi
zenitą –

apačioj
aš dar lauksiu

trečio skambučio

nors spektaklis
jau bus
pasibaigęs
gulbinas