Natos

Prilijo natų į širdį.

Išsiveržęs slėpinys
Užtvindo kiekvieną
būties ląstelę,
sustojęs galugerkly
prasigraužia
latakėliais.

Skaidrios gijos
persmelkia
šviesiąją erdvę –
ištvinsta į virpančią tylą.
Vėtra