Pavasariškai

Pavasaris man vėjyje kedena šviesius plaukus.
Auksinis saulės diskas vėlei ritasi padange,
palaima širdį apima vos pumpuro sulaukus.

Laimingo vieversio giesmė nustelbia nerimą balandžio,
pavasaris visur – laukuos, krūmynuos, soduos,
nakties tankmėj, skrajūnų paukščių lizduose.

Pavasaris, nes geležiniai šalčiai nusibodo,
nes norisi pakilt – yra jėgų dar sparnuose.
Pavasaris – man mylimiausias metų laikas.

Speiguotas žiemos rūbas liko užmaršty.
Pavasaris – taškau balas tarytum mažas vaikas.
Ar pasijust nenuorama vaiku šiandieną tu gali?

2006 m. pavasaris
antanas vėjyje