Metamorfozės

Įsibridusi į kurčią ir nebylią erdvę lauksiu,
Kol laikas spiegdamas per vienetą į priekį pasislinks.
Išskrosiu tamsą iki pat baltumo.
Tada virpėsiu, nes bijosiu...
Pavirst rūku.
Fatima