...

Erdvė ir laikas horizonte
debesimis praslysta,
į vėjo gniužulą susivynioja
kitapus stiklo.

Neįsileisk konvulsijų,
kol šviesų vėrinį renku.
Vėtra