Dejà vu. Esė vienu sakiniu (35)

 


592.  Tas, kas numato - yra Pranašas.
         Tas, kas žino, kaip išvengti pranašysčių - yra Genijus.
         Tas, kas numato, žino ir apsaugo - yra Dievas.

591. Ne visi žmonės žino, kad jie - gyvena.

590.  Individo ir būties sąveikos koncepcijos: vienas šaudo į lubas, kitas spjaudo į lubas.

589.  Kur nėra teisėtumo, ten nerasi ir teisingumo.

588.  Jei vadovui nuolat reikalingi ekspertai, gal verčiau ekspertu jį ir pakeisti.

587.  Dirbtiniam intelektui lyties nėra. Ir nereikia.

586.  "Myliu" ir "sunaikinti!" vienoje širdyje negyvena.

585.  Karas - baisu. Pokaris - baisiausia.

584.  Baisiausi nusikaltimai tie, kurių negali įrodyti.

583.  Ten, kur sklaidosi liepiamoji nuosaka, gyvena tik lėliai.

582.  Visada gali atsistoti ir išeiti. Tik gali ir pavyti.

581.  Nekurie, praradę prievartos instrumentus, apskritai išnyktų.

580.  Baisus ne veiksmas - jis turi pradžią ir pabaigą. Baisios pasekmės - jos neturi pabaigos.

579.  Automobilį pakalnėn lengvai gali pastumti. Tik vargu ar besustabdysi.

578.  Proveržis gerai tik tuo atveju, jei žinai,kad prasiverši reikiama kryptimi.

577.  Be susikalbėjimo progresas darosi pavojingas.

576.  Kai gyveni pasaulio pakrašty, tai ir dingti nėra kur.

575.  Su kuo kalbi, tokį žodyną ir vartoji.

574.  Jeigu po valandos bevaisių glamonių vyras klausia - "ko norėtum", verčiau rinktis karštą šokoladą.

573.  Pasakų šalelėj gyventi gera, jei tas pasakas kuria išminčiai.
 

Felicija Ivanauskienė

2021-02-23 20:09:23

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): poeta

Sukurta: 2021-02-23 20:56:35

581.  Nekurie, praradę prievartos instrumentus, apskritai išnyktų.

580.  Baisus ne veiksmas - jis turi pradžią ir pabaigą. Baisios pasekmės - jos neturi pabaigos.

Manau, kad dabar gyvename pasekmėje ir jeigu ji nesibaigs, nustos gyvuoti civilizacija.