Nūdienos Hamletas?

Santrauka:
Dar vienas kūrinėlis... Nepriskirčiau jo prie verčiausių išvysti dienos šviesą, bet negaliu nieko padaryti... Užplūdo baisus noras jį paviešinti. Matyt, Hamletas pakuždėjo į ausį, kol miegojau... Ech, Hamletas - tragiškas herojus. Kiekvienas jame sugebėtume rasti kažką artimo, kažką savo... Egzistencinė beprasmybė, mirties baimė, mirties troškimas, nusivylimas žmogumi bei nuodėminga prigimtis - tai tik kelios mintys, kurios, tikiu, nėra neapsireiškusios nei vieno galvoje. Toks jau tas žmogus - mąstanti būtybė. Kartais mąstome per daug. Kartais reikia tiesiog sustoti...
Nemirtinga saulės šviesa
Palietė mano laikiną kūną.
Mano sieloje baisi tamsa,
Pasineria ji į nuodėmių liūną.
 
Mano purvina esybė
Maitina maitėdas demonus.
Kokia mano gyvenimas baisybė.
Ar sugrįš pelenais virtęs kūnas į namus?
 
Painus ištvirkimo lizdas kūnas,
Kurio venomis teka degtinė,
Plaučiuose rūksta saldus tabako dūmas.
Ach, kokia kančia begalinė!
evais

2020-10-17 22:49:44

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2020-10-18 10:44:56

Man patiko kūrinėlis.
Keičiasi laikai - keičiasi žmonių savybės. Hamletų nebeliko, ofelijos bematant susiranda bile ką, o vėliau linksmina svietą skyrybomis.
Besaikė aistra bet kam, žmogui yra pražūtinga.

     Ne visados tiesų skaisčių
Sulaukiam iš likimo!
Palaimintas – širdies karščiu
Nepirkęs pažinimo!
Blaivia mintim tu nuolatos
Žabok veiksmus širdies karštos/
      (Šileris)


Galvoti reikia visą laiką, nes kitu atveju, grįžtume į chaoso laikus. Tačiau mintys turėtų ne vien apie save, bet ir aplinkui save.
Pastebėta, kad lenktynes laimi ne greitieji, karus ne drąsieji, duonos turi ne išmintingieji, turtus ne protingieji ir palankumą ne sumanieji. Visa priklauso nuo laiko ir atsitiktinumo.
 

Vartotojas (-a): poeta

Sukurta: 2020-10-18 00:08:21

Kažkas ima ir įmaišo į mūsų mintis smalos, tuomet geriau galvoti apie karštą šokoladą. Mūsų egzistencija, kaip ir viskas šiame pasaulyje yra reliatyvi, manau laimi tie, kurie sugeba prisitaikyti prie aplinkybių ir nugyvena ilgus gyvenimus, manau, kad tai patys protingiausi žmonės. Nei viena revoliucija, nei kažkieno varomas stresas, nei baisi neapykanta ar pyktis nėra verti, kad gadintų gyvenimą.