Dejà vu. Esė vienu sakiniu (9)


112.  Nei melas, nei blogis niekada neužims Tiesos ir Gėrio vietos.
 
111.  Santykis su tėvyne ir santykis su valstybe gali ir nesutapti.
 
110.  Žmogaus veiksmus dažnai nulemia ne tai, ką jis žino, o tai, ką jis prisimena.
 
109.  “Visiškai slaptai” dažniau reiškia draudimą nei paslaptį.
 
108.  Kelio ženklai galioja ne visiems.
 
107.  Jie ne atėjo. Jie nebuvo išėję.
 
106.  Kai iškyla klausimas – kas geriau: mušti pačiam ar būti užmuštam,
         pato situacijoje atsiduria ne tik karalius.
 
105.  Tokio vartotojo nėra arba vartotojas buvo ištrintas.
 
104.  Nekurie ir be sielos puikiai gyvena.
 
103.  Ar valdo žmogų tai, ko jis nepriima?
 
102.  Ne žodžių kaltė, kad skaityti nemokame.
 
101.  Kas yra adekvatus pasaulio matymas?
 
100.  Jeigu nugalėsi juodulį savyje, nugalėsi bet kokį priešą.
 
99.    Amžina yra tik tai, ką įsimename jausmais.
 
98.    Viskas, ką gali nusipirkti už pinigus, yra nieko verta.
 
97.    Ar dar meni žydinčių pievų kvapą?
 
96.    Miškas dega, rypuodamas dega,
         Gausiai žeria spalvų dosnią žarą.
         Paskutinis jo mostas – ryškiausias,
         Tolstančių paukščių „sudie“ –
                                           skausmingiausias.
Felicija Ivanauskienė

2020-05-28 19:52:57

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2020-05-31 09:54:24

Prasmingos sentencijos, bet 110(Žmogaus veiksmus dažnai nulemia ne tai, ką jis žino, o tai, ką jis prisimena.) norėtųsi papildyti. Tai tiesa. Tačiau žmogaus veiksmams, kad jie būtų kryptingi reikia talento arba bent sugebėjimo. Yra toks posakis: "Daug pašauktų, bet mažai išrinktų". Jei sugebėjimų stinga tada pakanka žmogaus didelio noro, tai įveikti.
Ne visada talentas padeda žmogui, kartais jį pražudo. Kai žmogus bendraudamas su aplinkiniais nesugeba nusileisti iki jų lygio(žemesnio). Jis pasijaučia labai vienišas, įsivaizduoja, kad jo niekas nesupranta, bet nepagalvoja, kad ir nereikia laukti kitų supratimo,kaip ir kiti nelaukia. Paprasčiausiai reikia gyventi savo gyvenimą, o kas nepriimtina kitų gyvenimo bude - reikia atmesti ir tiek.
  Atsiprašau, jei aš neteisi.