Visada būk užsmaukęs!

Santrauka:
Edukacinis ir socialiai atsakingas eilėraštis.
Kai eini į viešą vietą, visada būk tik užsmaukęs!
Būk padorus, atsakingas, tarp žmonių nebūk atsmaukęs!
Nes visi žiūrės nustebę, šokiruoti ir pikti,
Tartum į žmonijos priešą. Ir jie teisūs bus visi!

Nepadoru ir netinka, pavojinga, negražu
Atsismaukus visur vaikščiot. Aplinkiniams nesmagu,
Kaip iškrypėlis atrodai, atsismaukęs kai eini.
Visi bijo, šonan traukias – nes elgies ne kaip visi!

Va žiūrėk, merga jau klykia, pensininkė tvoti nori,
O studentas atsitraukė nuo tavęs vos ne į griovį.
Pagyvenęs diedas rėkia, kad policiją iškvies,
O ambalas, toks kačiokas, trenks tuoj snukin iš peties.

Baudą gausi, oi vaikine! Atsismaukęs viešoj vietoj!
Gąsdini tu vargšus žmones. Užsismauk, būk savo vietoj!
Tu žiūrėk – visi užsmaukę. Kuo kitoks tu nei visi?
Neįleis į parduotuvę, į troleibusą, kvaily!

Užsismauk greičiau tą kaukę, ir negąsdink tu žmonių.
Nosis tavo nuoga styro – ir visiems aplink baisu.
Kad apčiaudėsi, apšnerkši, apsnarglėsi su korona,
Ir paskleisi baisią ligą. Pažiūrėk, visi jau moka:

Užsismaukę visi vyrai gatvėj eina – net gražu.
Moterys va užsismaukia kaukes savo ant burnų.
Jei be trusikų išeisi – niekas to nepastebės.
Bet be kaukės nesirodyk – greit policiją iškvies!

Būk protingas, atsakingas, būk namie ir plauk rankas.
Jeigu reikia kur išeiti – užsidenk šitas vietas
Nepadorias, pavojingas – tavo nosis ir burna.
Ramtadrylia lylia lylia, tumba kumba tratata!

Nugalėkime koroną
Taip, kaip nugalėjom džiovą!
Viens du trys ir keturi –
Tu ką, kaukės neturi?

O jeigu randu?
Mužik Super Star

2020-04-27 00:20:24

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...