Dvasinio guru kreipimasis dėl koronos

Sveiki visi, mano vargšės paklydusios sielos ir dvasiniai draugai, susirinkę į mūsų kassavaitinę online konferenciją. Su jumis vėl jūsų dvasingumo mokytojas ir gyvenimo vedlys, geriausias jūsų draugas – Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari. 

Pirmiausiai ką norėčiau, kad dabar padarytumėte – užmerkite akis, susikaupkite ir išplėskite savo trečiąją, arba kitaip – rudąją akį, kaip jus mokiau tai daryti prieš priimant į save dvasinio guru organą. Atpalaiduokite ją tarsi ruošdamiesi išsituštinti arba priimti į save dvasinio vedlio sakralinę kūno dalį, ir kartokite paskui mane: 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Dabar galime pradėti. Klausydami mano žodžių, ritmingai suraukite ir vėl išplėskite savo trečiosios akies žiedinį raumenį, kad mano žodžiais perteikiamų sielos vibracijų virpesiai pasiektų maksimalų jūsų čiakrų kiekį. Pradedame, mano vargšės paklydusios sielos! 

Bėda tame, kad šiuo metu mes susiduriame su didžiule problema, apie kurią, brangieji mano, jūs tikrai girdėjote. Ta bėda yra koronavirusas. Kaip tik tai, ko mums visiems ir reikėjo laukti! Juk seniai žinojome, kad reptiloidai nesnaudžia. Jie infiltravo visas struktūras, nuo valdžius iki parduotuvių kasininkų, ir jų vienintelis tikslas – išnaikinti mus, plokščios žemės populiaciją, ir apgyvendinti mūsų šią gražią, resursų kupiną plane... Tfu, atsiprašau, lėkštę. Jūs norite mirti? Tikrai manau, kad nenorite. Todėl turite klausyti manęs, savo guru Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari, nes tik aš esu vienintelis kelias į šviesą ir į gyvenimą! 

Ekrano apačioje matote sąskaitos numerį. Juo galite pervesti mums savo atlyginimą, ir mes jus įrašysime į išgelbėtųjų sąrašus, Jūs gausite galimybę pasislėpti nuo būsimos apokalipsės mūsų paslapčia įrenginėjamose slėptuvėse po Sacharos dykuma. Tik tie, kurie perves mus pinigus ir tuo parems brangias ir absoliučiai slaptas, reptiloidų nesusekamas slėptuvių statybas, galės būti išgelbėti ir gyventi ateities dvasinio nušvitimo pasaulyje! Visi kiti mirs nuo reptiloidų. 

Jūs mirsite nuo koronos ir nuo kitų piktųjų reptiloidų sukeltų klizmų... Pala, kaip ten tas žodis? Ai va, kataklizmų. Jie jums pastatys tokias kataklizmas, kad mažai nepasirodys, jeigu manęs neklausysite, paklydusieji jūs mano! 

Todėl jau dabar perveskit man savo pinigus. Tai yra blogis, materija, ir tikrai ne piniguose laimė. Mes jums atvešime maisto davinį namo, todėl galite nesirūpinti – badu nemirsite. Vienintelis dalykas, kurių turite bijoti, yra reptiloidai ir korona! 

Reptiloidai jau seniai naikina mus. Jie purškia nuodus virš mūsų galvų iš lėktuvų, jau daug metų, aš jums jau daugybę kartų esu kalbėjęs apie tai. Jie nuodija mūsų vaikus skiepais. Kam gi daugiau buvo sugalvotas skiepijimas, jeigu ne vaikučių apnuodijimui ir jų pavertimu sisteminiais zombiais nuo pat jaunų dienų? Jie implantuoja pakeistą DNR į žmonijos kraujotaką, kad žmonės kuo daugiau sirgtų ir mirtų. Ar žinojo žmonės seniau visokius vėžius ir kitas baisybes? Nežinojo, reiškia jų ir nebuvo. 

Senovėje, kol žmonės buvo neužvaldyti reptiloidų, visoje plokščioje žemėje klestėjo stiprių, šimtmečius gyvenančių žmonių kultūra, aukščiausios dvasinės dermės ir nušvitimo civilizacija, kurios atgarsiai išliko tik mūsų baltiškoje kultūroje, mitologijoje, ir daugiau niekur kitur. Mes ir tik mes – Lietuva, esame plokščios žemės centras ir išsigelbėjimo šaltinis! 

Reptiloidai sukūrė prasimanymus, kad seniau gyvenimo trukmė buvo trumpa, kad buvo daug visokių epidemijų, marų, skarlatinų ir kitų nesąmonių, todėl dabar mes gyvename geriau. Netikėkite tuo melu! Medicina – tai tik dar vienas reptiloidų demoniškas išradimas, skirtas tam, kad mes visi kuo greičiau numirtume. Mes gyventume po kelis šimtus metų, kaip ąžuolai ir kaip mūsų protėviai, jeigu nebūtų demoniškos reptiloidų medicinos. 

Nuo pat vaikystės jie mus nuodija ir nužudo, sulaukus vos 80 metų! Mes esame absoliučiai užgrobti jų! Skiepijimas, tabletės, medicininės procedūros – visa tai skirta tam, kad kuo greičiau mus susargdinti ir numarinti, kad greičiau atlaisvintume savo plokščią žemę šiai invazinei rasei. O dabar jie dar ir pripurškė iš lėktuvų koronos virusų! 

Jie  nuo vaikystės plauna mums smegenis mokyklose – dar viename demoniškame reptloidų išradime, skirtame mus apgauti, atitraukti nuo tiesos ir indoktrinuoti į jų sukurtą reptiloidinę vergavimo sistemą. Todėl neleiskite savo vaikams tikėti mokykloje skiedžiamais paistalais, rodykite mums kuo daugiau tiesą atskleidžiančių mūsų filmukų internete, ir aiškinkite jiems, kad viskas yra suklastota. Istorija suklastota, fizika suklastota, geografija suklastota, astronomija suklastota. 

Apie kokį dar kosmosą moko mokyklose, kai jo nėra? Juk žmonės nuo seniausių laikų žinojo, kad saulė – tai skritulys riedantis dangumi, žvaigždės – tai prie skliauto pritvirtintos elektros lemputės, o mėnulis yra holograma. Ir svarbiausia, ką jūs ir jūsų vaikai turi žinoti – vienintelis tiesos šaltinis ir pasaulio gelbėtojas esu aš, Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari!!! 

Ir kaip manote, kodėl koroną chemtrailais išpurškė būtent dabar? Nes jie mato, kad žmonės bunda, pradeda vis labiau suprasti tikrąją žemės formą, skiepų žalą, chemtrailų prigimtį, mokslo ir medicinos toksiškumą. Ir jie priversti greitinti savo planus. Bet jūs išsigelbėsite, ir tik mano dėka! Nes tik aš žinau, ką reikia daryti. 

Kaip gelbėtis nuo koronos? Būtent tai ir yra mano šios online konferencijos pagrindinis tikslas. Juk aš noriu jums tik gero, aš noriu jus tik išgelbėti, vargšai mano paklydusieji. Todėl jums kai ką parodysiu: mūsų magai ir žiniuoniai, remdamiesi senovės baltų pasauline išmintimi ir magija, sukūrė šiuos nuostabius baltus miltelius, skirtus išsigelbėti nuo šiuos jums visiems garantuotos, reptiloidų suorganizuotos klizmos... Oi atsiprašau, kataklizmos. Tie, kurie pervesite man pinigus į ekrane matomą sąskaitos numerį, šalia maisto davinio gausite ir šių miltelių. 

Neišsigąskite, jeigu nuo jų pajusite efektą, panašų į pripratimo, jeigu jus pradės „laužyti“, negavus šių miltelių dozės – tai yra labai gerai! Tai reikš, kad iš jūsų organizmo pasišalina visi demonai ir reptiloidų jums per daugybę metų įdiegtas blogis. Visi skiepai, toksiška mokyklinė, universitetinė ir žiniasklaidos indoktrinacija, vergavimo jiems įgūdžiai, medicinos žala, ideologiniai pančiai ir visi kiti dalykai, ir be abejo, koronos užkratas – visa tai pasišalins iš jūsų tiesiai į unitazą, tik vartokite reguliariai šiuos miltelius! Garantuoju – kartą paragavę, jūs vėliau patys jų prašysite, nebegalėsite daugiau be jų gyventi. Ir tai reikš, kad jūs valotės, sveikstate, ir jau greit tapsite kaip mūsų civilizuotieji protėviai, gyvenę šimtus metų! 

Mums yra lemta išgelbėti visa plokščią planetą nuo reptiloidų, chemtrailų, skiepų, mokslo, medicinos, toksiškų technologijų ir kito mėšlo, atvesti ją į naują anarchoprimityvistinį šviesos amžių. Jūs turbūt pastebėjote, kad Lietuvoje iš ES šalių korona sklido mažiausiai ir vėliausiai? Tai yra ne veltui. Mes esame plokščios žemės centras, ir mūsų baltiška kultūra vienintelė pasaulyje išlaikė senąją anarchoprimityvistinę dvasinę prigimtį. Visos tautos ir rasės kilo iš mūsų! Mes kalbame pačia seniausia indoeuropiečių kalba, todėl ar dar reikia kažkokių įrodymų, kad visi indoeuropiečiai yra mūsų vaikai? Negi kinai yra mūsų palikuonys. Egipto, Babilono, Kinijos, actekų kultūros – tai tik blankios mūsų kultūros kopijos, ir mes esame jų protėviai. 

Paskaitykite Bibliją: juk akivaizdu, kad Jėzus buvo lietuvis. Norite įrodymų? Prašom: Marija ir Juozapas yra lietuviški vardai. Iš viso, skaitant Bibliją, krenta į akis vardų lietuviškumas: Adomas, Ieva, Jonas, Petras, Elžbieta, Magdalena ir taip toliau... Argi reikia geresnių įrodymų, kad krikščionybė atsirado Lietuvoje, tik reptloidai suklastojo mūsų istoriją? 

Žvelkime toliau, į islamą: Mahometas – tai lietuviškai „mago metas“, arba kitaip – „burtininko metas“, „magiškas metas“. Kas gali būti lietuviškiau? Lenktą mėnulį, islamo simbolį, mes dažnai matome Lietuvoje. Reiškia, islamas atsirado Lietuvoje. Tik vėl gi – įsikišo reptiloidai, ir viską iš mūsų pavogė. Budizmas, konfucianizmas – juk tai irgi lietuvių išradimai: Buda – lietuviškai „būda“, reiškia mūsų sielos dvasinius namus, sielos būdą. Konfucijus yra „tas, kuris užsiima kung fu“, irgi lietuvis ir jo mokymas – gryniausia lietuvybės dvasia, paskleista iš Lietuvos kilusių azijiečių. 

Čia ir atsakymas apie koroną: ji plinta, kaip matote, visokiuose plokščios žemės užkampiuose, tokiuose kaip Kinija, Europa, JAV... O Lietuvoje, didingoje ąžuolų ir girių žemėje, yra plokščios žemės energetinė ašis, iš kur ir ateis išgelbėjimas pasauliui. O aš, Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari, neatsitiktinai gimiau būtent čia. Kur gi daugiau, jei ne mano asmenyje, galėjo susikaupti visa ta pasaulinio baltiško paveldo jėga ir energija, skirta pasauliui nuo reptiloidų vergijos išgelbėti? Aš ir tik aš! 

Dabar, prieš baigdami, dar kartą atpalaiduokime savo rudąją akį ir pakartokime kartu su manimi: 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Nėra nieko plokštesnio už žemę, ir nieko nuostabesnio už dvasinį gyvenimo vedlį Šrinavadžaja Goavarachini Kšatravari! 

Šiam kartui tiek, pasiklydusieji jūs mano. Sekmadienį, nepaisant to reptiloidų sugalvoto, mums į vergiją įvaryti skirto karantino, susirinksime toje pačioje salėje, kaip visada. Susirinkimas tik suaugusiems, aptarsime einamuosius reikalus, mokysimės naudoti gydomuosius miltelius, o po to – sakralinis guru ir jo žiniuonių organų priėmimas į trečiąją akį. Tai bus absoliučiai stipri ir gelbėjanti pasaulį dvasinė praktika! Kas nespės pervesti savo atlyginimų, galės sekmadienį paduoti. O kol kas – iki sekančio susitikimo! Ir nepamirškite pervesti pinigėlių!
Mužik Super Star

2020-03-17 21:33:22

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...