Ko niaukies?

 
Ko taip niaukies, lapkričio dangau,
Su tavimi ir vandenys juoduoja.
Galbūt ilgiesi Lietuvos žmogaus,
Kuris apie pavasarį svajoja?
 
Išskrido vyturiai, paliko gervės
Ir negirdėt kalenimo gandrų.
Kaimo žemelė ilsisi pavargus,
Užklota žiemkenčių žaliu rūbu.
 
Užgeso Vėlinių lempelės, žvakės
Taip šviesiai degusios kalneliuose kapuos.
Ir ten, ir čia, paliko šaltos naktys
Po ilgo vakaro užtemusiuos languos.
 
O gal šis lapkritis visai nekaltas,
Tai dūmų kvapas degančios sieros
Per miestelius, išduotus kaimus slenka,
Kur žmones pasmerkti gyventi be TIESOS.
 
TIESA — elito paslėpta pelenė,
Tautos svajotos Laisvės pelenuos.
Politikoje — Euras visagalis,
Jų milijonus žarstančių delnuos.
.............................................
Ko niaukies pilkas, lapkričio dangau?
Matai —
Su tavimi žmonių gyvenimai juoduoja.
Ne vien tik dzūkų padangos, antai,
Bet ir mažytį vilties paukštį paaukoja.
skroblas

2019-11-08 17:52:16

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2019-11-09 15:11:25

Kadangi ŽMOGUS (Homo sapiens) gamtai rodo špygą, ją teršdamas ir niokodamas, tai gamta nenorėdama likti skolinga tam homo sapiens atsilygina tam tikrais reiškiniais ne visada mums priimtinais.
Pažiūrėkim ką rasime miške? Nekalbant apie paprastas šiukšles, Varęnos miške,grybaudama, esu mačiusi apipuvusį "Žiguliuką". Nenuostabu, kad dėl tokio žmonių "tvarkingumo" ir supratimo, tai šen, tai ten kyla gaisrai ir kitos bėdos.
Dar mokykloje sužinojome apie miškų funkcijas. "1. Miškai „reguliuoja“ vandens lygį upėse ir ežeruose. Po medžių lajomis susilpnėja lietaus vandens garavimas, pavasarį lėčiau tirpsta sniegas. Vanduo nenubėga žemės paviršiumi, nes susigeria į miško paklotę, gausiais šaknų „takais“ skverbiasi į dirvožemį. Todėl miško dirvožemiai tarytum kempinė laiko vandenį ir vėliau palaipsniui jį „ atiduoda“ upėms ir ežerams. Geriausiai „vandens reguliatoriaus“ darbą atlieką lapuočių medynai, ypač uosynai, baltalksnynai, blogiausiai – eglynai.
2. Miškai valo orą. Apskaičiuota, kad miško hektaras per metus sulaiko 30-35 tonų dulkių. Be to, intensyvaus augimo metu miškas sugeria daug anglies dvideginio (CO2) ir išskiria daug deguonies (O2).
3. Miškai mažina triukšmą, suteikia žmogui estetinį pasitenkinimą.
   Tokių miškų funkcijų negali pakeisti jokie inžineriniai įrenginiai, todėl juos ir saugokime." (Apie miško naudą Iš interneto)

 

Vartotojas (-a): aqua_vitae

Sukurta: 2019-11-08 22:56:15

hm, net nežinau ar ta vieta su politika labai čia įsipaišo, nes lyg visai priešingas vaizdas piešiamas prieš tai esančiuose stulpeliuose...