Meldžiu

Leisk prisiglausti, Lietuva, prie Tavo kojų,
Leisk prisiglausti prie Tavos širdies,
Atimti juk Tavęs jau nieks negali,
Negali užgesint taurios minties...
 
Leisk prisiglausti, mažas gintarėli,
Prie lino žiedo, mėlio debesų,
Tėvyne mano, protėvių šalele,
Tave globoju, myliu ir gerbiu.
 
Už tiesą, vaiko šypsnį ir ramunę,
Parimusią prie tėviškės beržų,
Už Tavo džiaugsmą, skausmą, laimę
Lenkiuos, gimtine... Už Tave meldžiu...
 
Meldžiu už tuos,  kurie padėjo galvas
Už LAISVĘ, iškovotą didvyrių krauju,
Už kelią  Baltijos, tautos mūs drąsą,
Už ramią tėkmę Nemuno bangų.
Papartis

2019-09-18 21:51:12

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2019-09-21 17:14:18

Malda už tuos, kurie buvo, kurie yra ir kurie bus...

Vartotojas (-a): poeta

Sukurta: 2019-09-18 22:16:21

Jeigu neparsiduosime, tai tą turėsime ir jausime ne dešimtmečius.