Pirma kelionė


Aš sugrįžau,
nes laukė suklupusi svirtis.
Savo veidą,  šulinyje nuprausęs,
Mėnuo šaukė:
-Sugrįžk!
Sugrįžau, prigludau prie
švelnialapio uosio,
apkabinau  jį kaip Tėvą,
visus randus ranka išglosčiau.
Papasakojau kur buvau:
Buvau -
Mėlynoj planetoj,
kaip ji vadinas -
nežinau.
Toje planetoje –  viskas mėlyna:
kalnai, miškai, žolė.
Mėlynuos vandenynuos
nardo žuvys -
mėlynos,
gyvena žmonės mėlyni,
dainuoja mėlynas dainas
apie Meilę, kuri taipogi 
mėlyna.
Yra dainų apie gintarą
geltoną,
kurio niekad
nesuras...

Žiemgalos Bitė
2019.08.31.

 
Raktažolė51

2019-09-07 08:44:03

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2019-09-07 18:17:22

Grįžus, jaudinantis susitikimas su taip, kas brangu.