Šiaurės eilės. Skirta plunksnai ir meilei

kažkada norėjau parašyti apie spindinčią Saulę
apie jos pageltusias svastikas
temo pagonių galvose
nebuvo nieko tame
kas mane nunardintų į liūdesio raistą
į pirmą iškąstą olą
į mane įsisiurbė iš smegduobių
gimusios aklės
 
ir tuomet nuaidėjo šeši kryžiaus žygiai
vienas po kito ir jų kalavijai
kalė kaip būgnai
skraidė iš akiduobių ietys, skraidė atrodo, ir akys
krito po saracėnų kojom šventoji Jeruzalė
krito į nuopolį
sielos verpetai ir visos atsekusios vėlės
krito po kryžiumi
 
norėjau išgerti
nuo upės Po slėnių nubėgusią tobulą rasą
išgerti dangaus karalystę
vienintelę likusią tyrą šventyklą
į save sugrąžinti
ir suvaldyti per dangų keliaujančią dievišką saulę
norėjau nuskristi, kai atsivėrė bedugnės
ir manąjį kelią nusekė džinas
it uolus pėdsekys
 
naujai prisikėlusi padangių aušrinė
plaukė kaip laivas  ardas po ardo
uždegdama į tamsą paskendusius nerimo tolius
 daužėsi seniai širdyje užrakinti vieškelių vėjai
lyg būtų ne jie susprogdinę Vezuvijų
lyg būtų ne jie
atgynę dar vieną ganytojų bandą
gilyn į erškėtrožes
 
jie ėjo, vora po voros iš pelenų miego pakilę
nušvitę baltai basi piligrimai
kaip skruzdės keliavo
per stepes ir dykumas, per manąjį marmuro veidą
keliavo į Nybelungų giesmes
atrasti kažkieno pažadėtąją žemę
atrasti suskilusią pirmąją pėdą
atrasti dar vieną dulkėse skendusią saują
atrasti net laiką
ir pirmą gegutės raibosios netikėlės skrydį
nesenstantis žvilgsnis
neatsigrežęs
ne aš
 
voyage
crepuscolo

2019-07-18 17:08:41

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): oioioi

Sukurta: 2019-07-22 08:19:46

Stiprūs regėjimai veikia kaip morfijus.

Vartotojas (-a): poeta

Sukurta: 2019-07-21 22:23:49

Istorija kartojasi ir kartojasi, nes tūkstantmečius atgailaudami darome ir darome tas pačias klaidas.