Nepamiršt tos nakties

Skęsta metai, dešimtmečiai skęsta
Užmaršties vandenyno gelmėj,
Tiktai naktys, jų ugnys negęsta,
Užrašytos auksinėm raidėm.
 
Užrašytos krauju didžiavyrių
Kovoje už Tėvynę tada,
Kada Laisvę, jos želmenį trypė
Atsiųsta okupantų gauja.
 
Šalto sausio naktis, tryliktoji,
Drasko tylą plieniniai vikšrai,
Šliaužia tankai, o žmonės dainuoja,
Stovi vienas prie kito tvirtai.
 
Šūvių trenksmas, kulkosvaidžių salvės,
Ritas kruvino smurto banga.
Kas tave, senas Vilniau, išgelbės,
Jei ne ši tūkstantinė minia?!
 
Atsilaikė, vilkolakiai springo,
Pažymėję metus mirtimi.
Žuvo sūnūs, jaunutė mergaitė,
Kad paliktų tautoj amžini.
 
........................................
Nepamiršt tos nakties, nepamiršt jos aukų,
Net ir pušys Antakalnio mena
Trylika vyrų drąsių, Tėvynės sūnų,
Ir Loretą, Tėvynės dukrelę.
 
2019-01-11
Raudondvaris
 
 
 
skroblas

2019-01-12 11:21:12

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...