Smaugė bobą su partiankėm

Parašyta 2 versijomis – Švenčionių tarme, ir tiems, kas jos nelabai supranta – literatūrine lietuvių kalba.

1. Versija Švincionsku tarmi


Dziedas pirkiąj jų pagavą -
Boba laižės ti su Juozu.
Ažusiutą gaspadorius -
Ana jau ne pirmų rozų!

Dziedas buvą tik iš tvartą,
Kerzai visi šūdini.
Spyrė Dziedas su kerzakais
Juozui un tarpukąjį.

Paskui kerzus nusiavys
Dziedas lupė juos abu,
Net nuo kerzų šūdai taškės.
Rėkie nesavu balsu:

„Palaistuve, ažmušiu!
Tu, kuily, argi gražu?
Par man pirkiąn atajai,
I liežiuvį unkišai

Lig gerklės, tu bobai maną!"
Juozas išlėkė iš namą.
Nulėkie namo par sau -
Šūdai raik nusplaut graiciau.

Gaspadorius vienas liką
Su savu gaspadini,
I partiankes nusvyniojys
Saką: „Nu, dabar mirsi!"

Su partiankėm apvynioją
Anas kaklų bobai savą,
I ažtraukys bobų smaugė.
Boba dusą, traukuliavą.

Gargaliavą, net raudona
I bumbuliai išversti.
Tik išgirdą gaspadorius...
Pirstelėją jo pati.

Apsitriedė, nutekėją
Šūdai staciai un padlogą.
Gaspadorius jų palaidė,
Ba subridyją jį boba.

Saką: „aik tu šikt, gyvate!
Net pasmaugt tavys nesgaus!"
Cigarietų ažsidegys
Nulėkė nuspirkt alaus.

Boba sėdi apsišikus,
Laiką un gerklės runkas.
Mislyja sau: „tai cia šūdas
Man išgelbėją, kol kas!"

-------------------------------------------------------------

2. Versija literatūrine lietuvių kalba (vietomis rimavimas nusimušęs, nes versta pažodžiui).

Diedas pirkioj ją pagavo -
Boba laižės ten su Juozu.
Užsiuto gaspadorius -
Ji jau ne pirmą kartą.

Diedas buvo tik iš tvarto,
Kerzai visi šūdini.
Spyrė diedas su kerzakais
Juozui į tarpukojį.

Paskui kerzus nusiavęs
Diedas lupo juos abu,
Net nuo kerzų šūdai taškės.
Rėkė nesavu balsu:

„Paleistuve, užmušiu!
Tu, kuily, argi gražu?
Pas mane namo atėjai
Ir liežuvį įkišai

Iki gerklės, tu bobai mano!"
Juozas išlėkė iš namo.
Nulėkė namo pas save -
Šūdus reikia nusiplauti greičiau.

Gaspadorius vienas liko
Su savo gaspadine,
Ir autus nusivyniojęs
Sako: „Nu, dabar mirsi!"

Su autais apvyniojo
Jis kaklą bobai savo,
Ir užtraukęs bobą smaugė.
Boba duso, traukuliavo.

Gargaliavo, net raudona
Ir akys išverstos.
Tik išgirdo gaspadorius...
Pirstelėjo jo pati.

Apsitriedė, nutekėjo
Šūdai tiesiai ant grindų.
Gaspadorius ją paleido,
Nes sukėlė šleikštulį jam boba.

Sako: „eik tu šikt, gyvate!
Net pasmaugt tavęs nesigaus!"
Cigaretę užsidegęs
Nulėkė nusipirkt alaus.

Boba sėdi apsišikus,
Laiko ant gerklės rankas.
Galvojas sau: „tai čia šūdas
Mane išgelbėjo, kol kas!"
Mužik Super Star

2018-12-30 00:17:07

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...