Zuikio Puikio nuotykiai

Skuodžia Puikis Ilgaausis,
Lapsi ilgos zuikio ausys.       
Mato – patvory laputė                                     
Rudą uodegą papūtus.
                   
Slenka pakiemiais Rudoji                                 
Ir į būdą vis žvairuoja.
Greitai nuo naštos pavargo,                            
Pritūpė, nes bijo Sargio.
 
O maiše ji vištą neša,
Kuri karkia, maišą pašo.
Zuikis slepiasi už krūmo
Ir išgąsdint taikos kūmą.                                 
 
Tiktai strykt ir kad suriko:                                
– Kontrolierius Baubas tyko!                  
Jo šešėlis – lyg pabaisa,
Lapei šmakšt išsprūdo maišas.

Skuodžia lapė net be kvapo,
Uodega tik šluoja taką.
Ačiū, Puiki, tau vikruoli, –
Padėkoja jam Raiboji.
eglute7

2018-12-18 12:31:14

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): Pakeleivis

Sukurta: 2018-12-19 08:13:30

„Ačiū, – peikėjas Raiboji, –
Stresai klaikūs per pavojus...
Bet kudašius, ačiū, Zuiki,
Išneštas, laikausi puikiai.“
Uždainuoja ir papliumpt –
Kiaušinuką kloja.
---
Sargis, rūstus pasienietis,
Kiaušnienę uodžia.
Baubui – ordinas „Gerietis“,
Vagiui – vienas žodis.