Matulas nemiršta

Santrauka:
Iškeliavo Mama, palikdama liūdesio gėlą..
Matulas nemiršta.
Tykiai, tykiai išaina
Baltan smėlia kalnalin,
Kvėpiunčian jazminais.
Ir suspaudį ražončių
Terp sustingusių pirštų,
Peržagnoja vaikus
Matinėlų delnai.
Tykiai, tykiai išaina
Keipa mėnasis basas,
Pra vartus, pra klevus,
pra gimtuosius namus,
pra arškečių dyglius
Unt tų didelių kelių..
Baltais pievų drugeliais
Jų skarelas plasnoja
Ti, kur žvaigždes ladines
Spingsia naktį birželia.
Kriauna

2018-06-28 23:51:40

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...