* * * lt / en (10)

*  *  *
ant pirštų galų
tarp žydinčių saulučių
pirmoji žolė

*  *  *
tiptoeing
amid flowering daisies
first grass

                                                                                               *  *  *
                                                                                               Vivaldžio Pavasaris…
                                                                                               prie dirigento kojų
                                                                                               kambariniai narcizai

                                                                                               *  *  *
                                                                                               Vivaldi Spring...
                                                                                               at the conductor's feet
                                                                                               indoor narcissus

*  *  *
pavasario melancholija…
nepaisant vieno „bet“
šyla vis labiau

*  *  *
spring melancholy…
despite one "but"
warming up more and more

                                                                                                *  *  *
                                                                                                išgriautas vienkiemis…
                                                                                                darkart atsigręžiu
                                                                                                į pempės gyvi

                                                                                                *  *  *
                                                                                                demolished farmstead…
                                                                                                once more i turn around
                                                                                                to lapwing’s did-he-do-it

*  *  *
čiauška vaikai aplink
žaibo pakirstas medis
pilnas inkilų

*  *  *
prattling kids around
a tree struck by lightning
full of nesting-boxes

                                                                                                *  *  *
                                                                                                saulės spinduliai
                                                                                                papuošė Velykų pyragą
                                                                                                su zylės pėdutėm

                                                                                                *  *  *
                                                                                                sun rays
                                                                                                decorated Easter cake
                                                                                                with titmouse’s footprints

*  *  *
pavasario šlamesys - -
pernykščiai meldai
šluoja vėją

*  *  *
whisper of spring - -
last year’s bulrushes
sweeping the wind

                                                                                                  *  *  *
                                                                                                  tiesiog istorija
                                                                                                  saulėtais akmenėliais
                                                                                                  skausmingos pėdos

                                                                                                  *  *  *
                                                                                                  just story
                                                                                                  on sunlit stones
                                                                                                  painful feet

*  *  *
brizas virš vandens
žolės stiebelis rodo
dangaus virpesį

*  *  *
breeze over water
a blade of grass shows up
thrill of sky

                                                                                                   *  *  *
                                                                                                   skrajūnės gervės
                                                                                                   tekančiame vandeny
                                                                                                   šokdina saulę

                                                                                                    *  *  *
                                                                                                    fluttering cranes
                                                                                                    in flowing water
                                                                                                    dancing the sun
Goda

2018-04-23 13:37:02

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): šaltuona

Sukurta: 2018-04-26 13:19:03

Vaizdžiai apgiedotas pavasario laikas...

Vartotojas (-a): eglute7

Sukurta: 2018-04-25 13:23:22

Malonu skaityti... Kiekvienas haiku, lyg atvirutė.  :)

Vartotojas (-a): Astra

Sukurta: 2018-04-24 22:09:44

Kaip visada žavūs Jūsų haiku.
Sustabdytos akimirkos, kai įsiklausius - išgirstama, žiūrint - pamatoma, o skaitant - nustembama...

Vartotojas (-a): Vasara7

Sukurta: 2018-04-24 20:36:05

nuostabūs haiku

Vartotojas (-a): atkaklioji

Sukurta: 2018-04-24 17:41:30

Tiesiog - pavasaris...

Vartotojas (-a): Eiliuotoja

Sukurta: 2018-04-23 20:36:41

Ir vaizdu, ir netikėta... Ypač patiko 1,4,5,7,9.

Vartotojas (-a): Rena

Sukurta: 2018-04-23 16:07:01

Visi tokie mieli kaip šiuo metu besišypsantis pavasaris. Skaičiau net kelis kartus,
pabandžiau ir anglų kalba, nes ji man žinoma, bet primiršta. 

Vartotojas (-a): miaumiau

Sukurta: 2018-04-23 15:07:53

I love you :)
I love your haiku :)
great
wonderful spring;)