Biednas balius be sasyskų (daina su graudžia pabaiga)

Santrauka:
Labai tiktų sudainuoti šį kūrinį su armonikomis ir cimbolais lietuviškame folk stiliuje. 
Biednas balius be sasyskų 
Ramtadrylia oilylia 
Be sasyskų balius biednas 
Tumba kumba čia čia čia 

Och čiuch dralala, prasta arielkėlė 
Och čiuch dralala, o kur sasiskėlė? 
Jau saulutė nusileido, šviečia mėnesėlis, 
Mergužėlę ant sasyskų kviečia bernužėlis. 

Liūdi bočius be sasyskų 
Ramtadrylia oilylia 
Be sasyskų močia liūdi 
Tumba kumba čia čia čia 

Och čiuch dralala, mums ne arielkėlės 
Och čiuch dralala, duokit sasiskėlės 
Jau saulutė nusileido, šviečia mėnesėlis, 
Mergužėlę palei mišką vedas bernužėlis. 

Liūdi mergos be sasyskų 
Ramtadrylia oilylia 
Be sasyskų bernai liūdi 
Tumba kumba čia čia čia 

Och čiuch dralala, arielkos neturim 
Och čiuch dralala, į sasyskas žiūrim 
Bernužėlis grįžta liūdnas - net nepabučiavo, 
Nes mergelė po sasyskos tuoj suviduriavo! 

Mergužėle mano miela, balta lelijėle, 
Gal suvalgom šią naktelę mes po sasiskėlę? 
Bernužėliui iš abydos net skaudėjo rietus, 
Kai mergelė palei beržą triedė išsiskėtus.
Mužik Super Star

2018-01-19 04:17:42

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): Pakeleivis

Sukurta: 2018-01-19 22:47:32

Sutapus nuotaikoms (rašytojo ir skaitytojo), pastarasis gal ir įžvelgtų folk atšvaitų: šiek tiek gamtos, šiek tiek simbolizuotos erotikos (pvz., lietuvių liaudies kūryboje išvien jodinėjama žirgeliais, kažkur viliojama). Pažymėtinas ir muzikalumas (gaila, nepaminėta birbynė).

Bet dabar ima nerimas: ne dėl rimavimo, ne. Dėl to, kad neaišku, kokio regiono čia folk. Mat stiliuje (aiškiai ne liet. stiliumi) būdinga kitakalbiams. Įlindimas į vietininką stiliuje (kur kame) pateisinamas tik kaip sasyska celofane.