Sausio 13-ajai atminti II

Santrauka:
Pirma triūba užtriubysiu –
Vilniaus miestą pabudysiu, o-jo-joi,
Vilniaus miestą pabudysiu,
Antra triūba užtriubysiu –
visą svietą sujudysiu, o-jo-joi,
visą svietą sujudysiu,
trečią triūbą užtriubysiu –
tėvą, močią pravirkdysiu, o-jo-joi,
tėvą, močią pravirkdysiu.

                       Lietuvių liaudies daina

Mirtis tą naktį buvo išranki,
juk iš sapnų pakirdo ne visi,
į kai kuriuos šaltai ji žvelgė
ir beskaičiavo šūvių salves.

Kaip demonas tamsus nakties,
kaip angelas šviesus vilties,
pakėlė ji ir pašaukė šimtus,
bet išsirinko tik labai brangius.

Tik jiems padovanojo viltį –
per amžius atminty nemirti,
už laisvės paukštę – kraujo kaina –
laisva daina per žemę eina.

Sukilėlių dvasia šimtmetė
krauju žodžius Ji – Lietuva parašė,
ir skrenda jie ant didelių sparnų
nuo Vilniaus iki Baltijos krantų.

***

Ir garsas eina žemėm, vandenynais,
kaip laisvę Lietuva krauju apgynė,
ne veltui vėliavą aukštai iškėlę
vienoj gretoj gyvi ir mirusiųjų vėlės.

Ir laikas, amžiai dabartim žegnojas,
ir kelias kraujas, tryškęs mums po kojom,
ir liepsnomis kaitriom aušra sužydi,
tik mirusieji teisūs, žygdarby neklydę.

Miegokit, mylimi, aukštam vėlių kalnely,
žvakelių liepsnos Jums, nors mums ir gelia,
kad Jūsų čia nėra, kad rymo kryžiai –
Juk Jūs visiems laikams į Lietuvą sugrįžę.
 Ar sugrįšim ir mes į kelią išėję,
ar berasim save po audros sūkurių?
Laisvės gūsiu nugirdė neklaužada vėjas –
Ar buvai tu Tėvynės narsiuoju kariu?

Ar krūtinėj tau paukštis, ar saulė spurdėjo?
Ar naktis težiūrėjo akim žiburių?
Aš tave, Tėvyne, tik vieną turėjau
ir tik žodžiais bemiegėj nakty tau laimę buriu?

Ar atneš tau ateitį šviesią, kas priesakas laužė,
netesėjo kas žodžių, tuščių pažadų?
Liks tik tie, kas liepsnojo ant Viešpaties laužo
ir pradingo nakty it vėlė be kapų?

Ar telemta klajoti po saule per amžius
vis beieškant pailsusiai dvasiai namų?
bitėžolė

2018-01-13 16:16:28

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): Vasara7

Sukurta: 2018-01-13 20:15:04

labai labai stipru...

Vartotojas (-a): KitaJūra

Sukurta: 2018-01-13 17:51:58

Stipriai emociškai sudėliota dėlionė