*


paklysta avys, avinai,
telydi jų kely - - -
tik šviesūs aitvarai -
--
Tėve,
mažas esi
apleidęs vienatinį sūnų,
ne jį skriaudi - - -
save skurdini -
savąjį varganą iškėlęs -
Tėve,
mažas esi
ir matyti -
suprasti -
ne kiekvienam duota?
išgaruos tavasis kraujas -
o galvoje gal kontuzija liks
ar kartėlis?
ką šnibždi?
minioje uoliai parklupęs,
prie altoriaus rankas maldai sudėjęs?
ne kaltasis, tyrasis, be nuodėmės...

mažas esi,
pamiršęs vienatinį sūnų -
--
paklysta avys, avinai...
miaumiau

2018-01-05 11:11:21

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...