* * * lt / en (11)

*
rasotos žibuoklės...
tyloje dalinamės
širdies paslaptimis

dewy violets...
in silence sharing 
secrets of our hearts

                                                                           *
                                                                           tylos svoris...
                                                                           snieguolių žiedai laiko sniegą
                                                                           amžinų kalnų

                                                                           weight of silence...
                                                                           snowdrop flowers hold the snow
                                                                           of eternal mountains

*
kad ir kur eičiau
nepasislėpt nuo tavęs…
pavasario lietus

wherever I go
I cannot hide from you…
spring rain

                                                                            *
                                                                            nukirstas senas gluosnis
                                                                            rasojanti šerdis
                                                                            atsiveria dangui

                                                                            cut down old willow
                                                                            weeping core
                                                                            opens to the sky

*
pano fleita minioje –
ir aš dalyvauju
pasaulio grožyje

panflute in the crowd –
I also take part in
the beauty of the world

                                                                            *
                                                                            dangaus gilumoje
                                                                            vieversio giesmė ir dar
                                                                            daugiau nei girdžiu

                                                                            deep in the sky
                                                                            a lark’s song and more
                                                                            than it can be heard

*
šv. Velykų rytas…
visur sniegas – Dievas žino
ko reikia atgimimui

Blessed Easter morning…
snow everywhere – God knows
what you need for rebirth

                                                                            *
                                                                            Velykų Pirmadienis
                                                                            dovanojame vienas kitam
                                                                            kiškius iš sniego

                                                                            Easter Monday
                                                                            we give to each other
                                                                            hares sculpted out of snow

*
žydėjimas vyšnios...
draudžiu sau galvoti
apie laiką

flowering cherry…
I forbid myself to think
about the time
Goda

2017-04-17 11:27:09

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): miaumiau

Sukurta: 2017-05-01 11:14:37

Pas Godą visuomet neišsemiama estetika:), ir pamatai, išgirsti, pajauti...aa...žils plauks pavasaryje su vyšniomis pradedi derintis...

Vartotojas (-a): Raktažolė51

Sukurta: 2017-04-24 04:45:53

... man – paskutinis. Juk kiek daug pasakyta, o dar daugiau gali įsivaizduoti...

Vartotojas (-a): eglute7

Sukurta: 2017-04-18 09:28:00

Koks malonus jausmas apima beskaitant...

Vartotojas (-a): Saulėlydis

Sukurta: 2017-04-17 22:30:04

Skaidri, trapi elegancija…

Vartotojas (-a): Rasojimas

Sukurta: 2017-04-17 21:33:28

nuostabūs minčių verpetai...

Vartotojas (-a): Vasara7

Sukurta: 2017-04-17 21:04:01

kokie visi gražūs, kiek žavesio, prasmės, netikėtumo...ačiū

Vartotojas (-a): Santaja

Sukurta: 2017-04-17 18:44:47

Atgaiva sielai

Vartotojas (-a): šaltuona

Sukurta: 2017-04-17 12:29:02

Gražūs laiko tėkmės pastebėjimai, ir to kas šalia, ir kas neapčiuopiama, ir tai kas sujungia, ir kas lieka, ypač ištirpus kiškiams...