Laiškas anūkams

Laiškas anūkams 

Mielas vaikeli, 
meilės daigeli,
keleliu, kai eini, 
Dievulio dovanotą pasaulį regi:
spindulėlis saulutės - meilumas, 
paukščio giesmelė - linksmumas, 
miško ošimas - ramumas, 
rasos lašelis - tyrumas,
ąžuolas plačiašakis - tvirtumas, 
sraunus upelis - atkaklumas, 
bitės koriukas - darbštumas,
sirpstanti uoga - kantrumas, 
grūdo brandumas - dosnumas, 
akmenėlis - sunkumas, 
gėlės žiedelis - trapumas, 
rymantis kryžius - laikinumas, 
o ašarėlė - gailestingumas...
viską surinki, 
širdelėj dėki, 
gyvenimą, žmogų - 
pasaulį mylėki, mylėki, mylėki...
Tumsmate

2017-03-30 11:36:32

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): Rena

Sukurta: 2017-03-30 12:33:57

Tiek daug dorybių šiuolaikiniams anūkėliams - per sunki našta...