Auksas

Rytų aukštaičių linkmeniškių patarme

PasakaAuksas


Gyvena sanelis i sanela. Anys buva sani i labai biedni.

Rozų pristiga pirkioj malkų. Kas daryt? Raikia ait miškan. Apsmove sanelis čebatus i nuveja. Šiap netep ataja miškan. Dairas, dairas i nežina, katrų medį muožna kirst. Visi žali, gražiai nuaugį. Daboja — ūžuolas apdžiūvys. I susiruoše sanelis tų ūžuolų kirst. Kerta, kerta,a medis vis nepasduoda. Privarga sanelis i prisėda un žemes pasilsėt. Atsigava i taliau kerta. Ūžuolas tik pūkšt i nuvirta. Daboja sanelis, kū un ūžuola kelma kryželis išrėžtas. „Auksas“ — pamyslyja sanelis i nulake lapetos atsinešt. Atsineše lopetų i kasa žemį. Jaucia, kū lopeta lingavai žemen lenda. I ingriuva sanelis urvan. Aina anas urvu, a tumsu — nars akin durk. Šiap netep pasejėja priekin i pamate šviesų. Priaina arciau, a ti auksas!  A auka  pilna visur — nars vežimu vežk!

Paraja sanelis namo i visakų sanelai pasake. Nuo to čėsa saneliai  visako turėja, ale visa  auksa namo nesineše. Kožnų nedėlių aidava miškan su kašeli i atsinešdava auksą tik tiek,  kiek raikdava pragyvynt. I tep saneliai da ilgai i laimingai gyvena.

12 metų
Baravykas

2017-03-16 18:52:19

Įgarsinimas

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): Raistinė

Sukurta: 2017-03-18 14:08:47

Džiugu, kad vaikai savo tarmį ne tik žino, ale ir užrašyt gražiai moka.

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2017-03-17 14:04:43

O kad visi žmonės būtų tokie išmintingi, kaip seneliai!

Vartotojas (-a): Girinukas Mi

Sukurta: 2017-03-16 21:08:09

Labai kantrūs seneliai. Net auksu nesusiviliojo.