Atnaujintos mįslės

Santrauka:
Ir vėl trūksta skirsnio. Smulkusis žanras – galėtų taip vadintis. Turiu ir jam savo kūrybos. Va, kad ir dabar skelbiamos...
Amžių sandūroje besilankant 
Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje į akis krito lietuviškos tautosakos mįslių tomas. Ir čia pat gimė mintis šią iš amžių atkeliavusią liaudies kūrybą atšviežinti. Deja, šiandien jau ir mano perdirbtas vienas kitas įminimas pradeda senti (pavyzdžiui – su iki pamatų ir styrančio kamino sudegantys Alytaus nameliai, kuomet ugniagesiams su atsivežtu vandeniu net ir operatyviai atvykus telieka tik pelenus pašlakstyti), tad jau kaip nors atleiskite.
Beje, pradedu abejoti, ar tik ne be reikalo aš čia skelbiuosi, nes komentarų skaičius dar nėra viršijęs dešimties. Ar tik ne todėl, kad čia uždraustos diskusijos?
Gal parašykite: skelbtis čia man toliau ar susirinkus žaislus nešti muilą nuo jūsų smėlio?
Sudegė, supleškėjo – anei anglių, anei pelenų..
(XX – žvakė; XXI – senasis Alytaus gamybos namelis.)
Stovi pati plika, turi anty marškinius ir visiems į akis žiūri.
(XX – lempa; XXI – apsivogusi kekšė – akiplėša.)
Eina meška baubdama, baltą pusnį pūsdama.
(XX – girnos; XXI – nuovoką praradusi girta boba.)
Pernykštis kumeliukas, šiųmetės žarnos.
(XX – verpstė; XXI – ligonis po hemorojaus operacijos.)
Kiškis bėga – tarpu kojų braška.
(XX – suka šeivas; XXI – nesutramdomas signalas tučtuojau apsilankyti viešnamyje.)
Kriu, kriu, noriu rugių.
(XX – kiaulė; XXI – paskutinius lašus išlaižęs degtindaris.)
Šmiri, šmiri, duokit mėsos!
(XX – pelė; XXI – suįžūlėjęs svetys virtuvėje.)
A-ū! Neturiu namų...
(XX – vilkas; XXI – besislapstantis alimentininkas.)
Broliuk, broliuk, aš meiliai pabučiuosiu.
(XX – uodas; XXI – gėjus.)
Žiba dieną, žiba naktį.
(XX – langas; XXI – recidyvisto nužiūrėti auksiniai dantys.)
Viena akis aukštyn žiūri.
(XX – šulinys; XXI – okulisto operacinis brokas.)
Padeda riekes, išima trupinius.
(XX – malkos ir žarijos; XXI – tai, kas lieka paprastam žmogui iš užsienio pagalbos.)
Ar vasara, ar žiema, ar naktis, ar diena – poilsio nėra.
(XX – durys; XXI – chroniškas alkoholizmas.)
Maža moterėlė dieną naktį sveikinama.
(XX – rankena; XXI – nelegali naminukės pardavėja.)
Galva medinė, plaukai auksiniai.
(XX – malkos, ugnis; XXI – reketininkas-šatenas.)
Juodas kiškis už ausų pakabintas burbuliuoja.
(XX – puodas, katilas; XXI – netaktiškai išblaivinamas negras.)
Esu tarp medžių, rodau viską, pats nematau nieko.
(XX – langai; XXI – iškrypėlis parke.)
Pilnas aruodas raudonų kiaušinių.
(XX – žarijos krosnyje; XXI – masinė kastracija Kinijoje.)
Po viena skrybėlaite keturi brolaičiai.
(XX – stalas; XXI – išgertuvės pavėsinėje.)
Maža moterėlė dieną naktį bučiuojama.
(XX – stiklinė; XXI – prostitutė.)
Pūpso boba patvory, pilna vandens vidury.
(XX – šulinys; XXI – visiškai degradavusi ,,asaba” su nelaikančia pūsle.)
Miške linkt linkt, namo parėjęs ant suolo brinkt.
(XX – kirvis; XXI - ,,krūminės” gamintojas.)
Begalvis šimtadantis medžius graužia.
(XX – pjūklas; XXI – baltosios karštligės košmaras.)
Nuo vieno jaučio dešimt kailių lupa.
(XX – svogūnas; XXI – mokesčių inspektorius.)
Maža klėtelė vienu skatiku dengta.
(XX – aguona; XXI – seniai bankrutavęs ,,Sekundės” bankas.)
Iš vienos kertelės – į kitą kertelę, kol pastato bačkelę.
(XX – višta; XXI – pergėręs tamada.)
Vieną paslėpiau, tūkstantį radau.
(XX – aguona; XXI – Buratinas Kvailių lauke.)
Juodas kaip velnias, pilvan šliaužia kaip pateptas.
(XX – grybas; XXI – kanibalų valgomas negras.)

(Jei pageidausite, bus daugiau)
VoldZak

2014-03-08 05:24:56

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): jovaras

Sukurta: 2014-03-14 11:58:33

mįslės šių dienų realijoms. įdomiai persiskaitė

Vartotojas (-a): eglute7

Sukurta: 2014-03-09 19:53:01

Gal per daug visko vienu metu... :) O skaityti - įdomu...

Gaila, kad uždraustos diskusijos. Rašantysis negali įterpti paaiškinimų po skaičiusio kūrinį komentaru. Kai mažiau bendraujama, mažiau ir komentuojama... :(

Vartotojas (-a): kaip lietus

Sukurta: 2014-03-09 17:15:38

Va, Voldemarai, liaudis pageidauja dar. Tai ir duok liaudžiai peno. O kodėl Pakeleivis būkštauja, kad išeisi? Ko čia negerai?
Ką galiu pasakyti apie tuos mįslių minimus. Gerai užraitei, ką ir bepridursi...

Moderatorius (-ė): Pakeleivis

Sukurta: 2014-03-08 17:45:47

Gerbiamasis Voldemarai,
Juk tiek parašei psichologijos ir psichiatrijos temomis, tad būk išmintingas ir toliau. Žmonės ilgesnį tekstą ir perskaityti vengia (išskyrus savo), ką jau ten rašyti atsiliepimus apie kūrinius ar diskutuoti. Tai užima laiko, vargina, o paprasčiau kalbant – tingisi.
Nenorėk greito rezultato, būk atkaklus, nes ir tada, kai tyli minios, vis tiek kas nors skaito. Žiū, jau keli ir linkėjimus įraitė.
O aš nuo savęs dėkoju už naująją iniciatyvą. Kažin ar be tautosakos yra kita dvasinio gyvenimo sritis, kuri su tokia gaivališka jėga atskleistų moralinį, etinį ir estetinį nusiteikimą, pažiūras į daugelį kardinalių gyvenimo ir būties klausimų. Tačiau gyvoji tautosakos tradicija mūsų apsnūdusioje visuomenėje aiškiai blėsta. Todėl nepadėk taško, neišeik iš sodžiaus.
Tavo gretinamosios mįslių traktuotės – tai tramplinas vystytis dar ir kita linkme (tikriausiai tai jau ir vyksta, tik neatskleidi kortų). Kalbu apie aiškinamąjį sultingosios autorinės frazeologijos žodyną. Kol kas į Tautosakos institutą kreiptis nebūtina, užteks vietos ir visuose pustuščiuose ŽŽ skyreliuose. Neišeik iš čia, niekur lojalesnių skaitytojų nerasi. Netąsyk ešerių, pūsk Jerichono trimitą!

Vartotojas (-a): Laũmele

Sukurta: 2014-03-08 17:21:20

Man irgi patiktų, jei tarpai būtų tarp mįslių... :)

Vartotojas (-a): Kapsė

Sukurta: 2014-03-08 16:36:27

Įdomūs mįslių įminimai mūsų dienų realijomis.

Vartotojas (-a): Vasara7

Sukurta: 2014-03-08 12:27:50

Gana įdomiai Jūs čia.Perskaičiau.Prisijuokiau.Pageidauju dar.