Ežerėlis (3)

(Tęsinys)

III

Legendom galima tikėti,
Tiktai tiesa – ką pats matei.
Mane taip pat ten laikas mėtė
Anksti jaunystėj..., neseniai.

.....................................

Karai praėjo, keitės žmonės,
Keitės žemėlapio spalva,
Paraudo žemė plotų plotuos,
Išnyko vardas Lietuva.
Mažytis taškas Ežerėlis
Taip pat priklausė nuo Maskvos,
Jo žemės turtas – durpių klodai,
Rūks elektrinių kaminuos.
Galinga technika netruko
Išrauti kelmus, kast griovius,
Laukai sausėjo, na ir rūko
Dangus per dulkes ir gaisrus.

Dažnai net tėviškėj, už miško,
Dienom pajuosdavo dangus
Ir nieks neklausė kas nutiko –
Durpynas dega, būk ramus.
Sustumti durpių karavanai
Prie geležinkelio vėžės
Išdžius ir traukiniu per Jūrę
Tuoj pat į Kauno nuriedės.
Tiktai suprast lig šiol sunkoka,
Kaip išlaikydavo žmogus,
Juk net pažvelgt buvo baisoka,
Jau taip į velnią panašus.  

Juodi drabužiai, juodos rankos,
Prikritę durpių net plaukai,
Tik švietė akys, švietė dantys,
Daugiau tu nieko nematei.
Tada nebuvo karšto dušo
Ar ventiliatorių vėsos,
Pro vikšrų gausmą atsidusi
Ir taip kasdieną po dienos.
Dieną padirbs, vėliau dėl duonos
Eilėj šimtinėj pastovės,
Nėra ko slėpt, visiems taip buvo
Prie pokario laikų valdžios.

Bet metai bėgo, miestas kilo,
Barakus pakeitė namai,
Tarpu beržynų ir pušynų
Išaugo mūrai ir keliai.
Kantrus žmogus, kentėti moka,
Tai kas, kad gatvė purvina,
Šeštadienis – jaunimo šokiams
Lentų aikštelė pakelta.
Garbingoj aikštėj „vadas“ stovi,
Prie jos manoji mokykla,
Knygas kremti ir taip svajoji,
Kad kuo greičiau būt užbaigta.

Jaunystei grožio daug nereikia,
Ji iš savęs pati graži,
Rūkai prie gelžkeliuko draikos
Ir šviesiaplaukė jau arti.
Na tai ir kas, kad karves gena
Miestelio centrine gatve,
Lietus palis ir vėl bus gera,
Ja eiti dviese vakare.
Svajonių žvaigždės valsu sukos,
Mintys – eiliuotom bangomis,
Tik čia jaunystė neužtruko,
Bėgo studento pėdomis.

Pabaigai

Gera čionai, nors metų daug praėjo.
Skurdus miestelis keitės iš esmės,
Gatvės seniai nemato purvo, smėlio,
Užaugo vešlios liepos pakelėj.
Ir žmonės jau kiti, lyg būtų ne durpyno,
Bet priemiesčio tvarkingo ir švaraus,
Kur sveikina tave ir vienas kitą žino,
Prireikus, visados padės, užjaus.
Gal kas sakys – čia užkampis, miškai,
Tikriausia nuobodu, o naktimis gūdu.
Tiktai matai, kad kalbos tos niekai,
Kada tiek muzikos girdi ir tiek dainų.

(Pabaiga)
skroblas

2013-06-15 00:19:39

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): Burtažolė

Sukurta: 2013-06-15 13:22:04

"Tiktai matai, kad kalbos tos niekai,
Kada tiek muzikos girdi ir tiek dainų."

Labai gražus minčių vainikas.
Bravo! :)

Vartotojas (-a): skroblas

Sukurta: 2013-06-15 13:11:41

Nemanau, kad po literatūrinių kūrinių rašomi komentarai skirti sovietinių laikų nostalgiškoms politinėms diskusijoms, juo labiau asmeiniškumams ir užgauliojaimams, tad svetainės administratorius prašau tokius ištrinti, o nemadagų ir žemos vidinės kultūros autorių įspėti. Jeigu turima daug politinių ar socialinių žinių galima parašyti diskusinį publicistinį straipsnį.

Vartotojas (-a): Skirgailietis

Sukurta: 2013-06-15 11:42:35

Kartoji amerikoniškų "dipukų" leksikono-barbarizmus: "SSSR" vietoje TSRS, "sovietinė" vietoje tarybinėir t.t. Kam neigti lietuviškus terminus, kurie nei aukština, nei žemina valstybės, bet tik apvalo kalbą nuo barba-
rizmų. Pagal tave Lietuva buvo TSRS sudėtyje, o dabar ne ES sudėtyje ir todėl išemigravęs jaunuolynas, kad ES gelbsti nuo bedarbystės, o Lietuvoje kas gyvas griebėsi spekuliacinių verslų. Gi bankai kaip ir kiti biznieriai spekuliuoja kuo gali. Ar gi toks bankas buvo taryblaikiu? Tik toks dipukų pakalikas kaip pats "inžinierius, vwengiantis darbininkiškos profesijos gali būti it privatinio išnaudojimo trubadūro. To pasekoje parceliuojama Lietuvos teritoriją, netgi užsieniui. Į Lietuvoje pasilikusio vakumo vis daugiau skverbiasi užsieniečių ir gali taip atsitikti, kad iš "NATO saugomos" Lietuvukės liks tik Mažoji Kinija. tsrs laikais Lietuva valdė ir Vilniją ir Klaipėdos kraštą, ko nesugebėjo "nepriklausoma" Smetonos vyriausybė. O Lenkai matydami, kad Vakarų valstybės nepalaiko mini Lietuvos politikos, 1938m. rašo notas jai ir grasina "Napšut na Kowno". Džiaukis, jeigu nors koks patriotas esi, kad TSRS neleido Lietuvos kolonizuoti kaip ir Vilniaus krašto, nes tada būtų daug blogiau negu sugriautas LTSR ūkis (ir išvogtas), kas būtų privedę kaip ir Vilnijos, tapusios "nevėdinamu ekonominiu maišu". Tokia mat buvo ir Pilsudskinė Lenkija. Lik sveikas "dėstytojau".

Vartotojas (-a): skroblas

Sukurta: 2013-06-15 09:39:13

Piktavliškai pamirštantiems istoriją. Sovietinės okupacijos laikais pasaulio politiniame žemėlapyje Lietuvos kaip valstybės nebuvo ir ji jokios savarankiškos vidaus ar užsienio politikos nevykdė, buvo SSSR sudėtyje. Ežerėlio durpynas priklausė Maskvos elektros stočių ministerijai. Manau, kad literatūriniame kūrinyje minėti konkrečių faktų detalių nebūtina.

Vartotojas (-a): Skirgailietis

Sukurta: 2013-06-15 08:03:55

Tarybų sąjungoje ir pasaulyje nebuvo išbrauktas žodis Lietuva ir visas pasaulis tai pripažino, išskyrus su nacistais pabėgusius dipukus bei smetoninius reakcijonierius. Nieko Maskva nediktavo, bet sakydavo - spręskite vietoje. Dėl durpių panaudojimo kurui, tai fanaberiškas analfabetiškas netgi "politiko" vertinimas ir satyra nerimta nė vienu klausimu. LTSR eksportavo produkciją per 70 valstybių ir ta produkcija tvirtino rublio finansines, aišku, ir politines pozicijas ponuli "politike". Įdomus buvai dėstytojas.