Pareiť namą

Dungaus vanduo bespalvis ir seklus
Par lungus bėga, skyla laiką ūpēs,
Tik kažną kas par atmintį stiklu
Vis rėžia ligi gyvānies ir, rodas, trupa

Sekundžių šaltis, akmenią pluta,
Kai kelią posūkiai parnakť atsidalyja
Upelių alasu, lig šiol dą akvata
Pareiť namą vaikystes lietui lyjunt.

Kad  basų laikų atpažint vanduo,
Ir atmirkit ną kojų žēmēs kvapų,
Tik nuovargią nebėr kam atiduoť,
Akių lunguos bespalvēs ūpēs teka.
Juozapava

2013-04-23 09:12:09

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): klajūnė

Sukurta: 2013-04-23 23:42:54

nuoširdus ir gili prasmė

Vartotojas (-a): Laimužė

Sukurta: 2013-04-23 15:05:32

Ilgesingas tas ėjimas

Vartotojas (-a): Žalvarnė

Sukurta: 2013-04-23 14:40:51

Visur tas mūsų ilgesys... Šilta širdy, artima ir miela...

Vartotojas (-a): Vlabur

Sukurta: 2013-04-23 13:10:15

Negrįžtami dalykai, padengti neapsakomu ilgesiu...

Vartotojas (-a): Užuovėja

Sukurta: 2013-04-23 10:27:55

Tarmiška kūryba pačiu laiku. Kūrinėlis ,kaip visada -puikus.

Vartotojas (-a): Eiliuotoja

Sukurta: 2013-04-23 09:52:26

Tas šventas ilgesys, taip dailiai nusakytas.