Ape kaimą moteris

Ti, kur pusbalsiu kalba poterius
Senas našlas, kur mėnuo alkanas,
Žiūria gryčian, šunų aplotas,
Kur gyvieji ir myrį kalbas.

Ti, kur auštunt išeina pašalas,
Iš paširdžių, švintieji dūsauja,
Kai prą lungų zarelą laša,
Pasdalija laikas par pusį.

Pą skarelam pražyla topaliai,
Senas našlas žegnoja sutemas,
Kažną kal atminty teip sopa,
Teip markatna dienai nubudus.
Juozapava

2012-03-11 17:17:38

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): Rudenė

Sukurta: 2012-03-12 19:11:20

Patiko/teip markatna dienai nubudus/
musėt, ne tik našlalėm būna markatna:))

Moderatorius (-ė): Ažeras

Sukurta: 2012-03-12 10:39:16

Kožnų kart tujei mani sugraudini. "Tiek sopulia kartaus su ilgesiu maišytą...", kaip rašei unkstesniam ailėrašty.

Vartotojas (-a): herbera

Sukurta: 2012-03-11 23:10:44

nu jo,kai ,,pą skarelam pražysta topaliai-atminty sopuliai...Gražiai.

Vartotojas (-a): Medis

Sukurta: 2012-03-11 22:18:07

i gers :)

Vartotojas (-a): antanas vėjyje

Sukurta: 2012-03-11 20:17:31

iš katro aukštaitijas atšlaima ,mergiot, būsi?;)

Vartotojas (-a): PelėdaitėS

Sukurta: 2012-03-11 18:17:02

Pažįstat kaimą našlas.