Apie tikėjimą

Kiekvienas sąmoningas krikščionis turėtų nuolat reflektuoti savo tikėjimą: medituoti Šventąjį Raštą, gilintis į katekizmą, nepamiršti išpažįstamos religijos filosofinės refleksijos (apmąstymo) būtinybės, o reikalui esant ir papildomos teologinės argumentacijos.

Supraskime tikėjimą, kad galėtume tikėti tą, ką suprantame, nes „reikia tikėti priežastimis, kurių egzistavimą pripažinti mus verčia protas\".

Tikėdamas žmogus realizuoja įgimtą antgamtiškumo ir religiškumo jausmą/pojūtį, nes „žmogus yra religinė būtybė“.

/2007 10 23/
Velvet

2007-10-24 01:36:15

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): Goda

Sukurta: 2007-10-25 09:43:26

Taip, "Kiekvienas sąmoningas krikščionis turėtų..." Deja...
Oratoriško tipo.